Công ty cổ phần ĐT&TM thiết bị cơ điện Bình Minh

Bình minh rất hân hạnh được làm đại lý ủy quyền của các hãng lớn tại Mỹ và Trung Quốc

Để biết rõ hơn về sản phẩm các bạn có thể lấy tài liệu tại đây:

TÊN HÃNGTÀI LIỆUGiá nhập
1. SAFEGRAIN\USA- SAFEGRAIN CATALOG 
2. MAXITRONIC\USA- MAXITRONIC CATALOG

- Maxi Price

3. UNITED VALVE PRODUCT\USA- UNITED VALVE CATALOG- United Valve Price
4. SOLIMAR\USA

- CONTROL PACKAGE 0414        - FluidizerControlSystem_ProductSheet_0611

- Silo Fluidizer User Guide 0419

- SiloFluidizer Product Sheet_0411

- SiloPartsCatalog

 

5. CONTROL CONCEPTS\USA

 - CONTROL CONCEPTS CATALOG

 

6. DECA VIBRATION INDUSTRIES\USA

- DECA VIBRATION CATALOG

- Deca Price
7. SANWEI\CHINA

- SANWEI CATALOG TIẾNG VIỆT

- SANWEI CATALOG ENGLISH

- Sanwei Price

8. SUREMETER (FLOW METER)\CHINA

- SUREMETER (FLOW METER) CATALOG

 

9. JRVAL \CHINA

JRVAL CATALOG

 

    

 

TÌM KIẾM
GÓP Ý, NHẬN XÉT

Vui lòng nhập thông tin liên lạc của bạn để chúng tôi được hỗ trợ 1 cách nhanh chóng nhất.